O Ś W I A T A

 

 

AWANS ZAWODOWY

 

 

LIDER WDN

 

 

 METODY NAUCZANIA - AKTYWIZUJĄCE

 

 

 METODY NAUCZANIA - jĘZYKI OBCE

 

 

 PROGRAMY ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ

 

 

 SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH

 WG KALENDARZE SZKOLNEGO

 

 

 

W Y C H O W A W S T W O

 

 

PROGRAMY

Program wychowawczy

 

Program poprawy efektywności wychowania

 

Ankieta dla pierwszoklasistów

 

  

J Ę Z Y K   P O L S K I

 

 

ANALIZY I INTERPRTEACJE POEZJI

 

 

EPOKI SYNTETYCZNIE

 

 

METODY NAUCZANIA - AKTYWIZUJĄCE 

 

MATURA USTNA 2012 – TEMATY PREZENTACJI

 

PREZENTACJE MATURALNE

 

 

SCENARIUSZE LEKCJI (różne metody, projekt, nowatorskie rozwiązania)

 

 

TESTY   

 

UTWORY – OMÓWIENIE INTERPRETACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE KLASY

D E U T S C H

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

 

MATURA

 

 

METODY NAUCZANIA

 

 

PLANY WYNIKOWE

 

 

POLEN IST SEHENSWERT

 

 

Lekcja z gościem Austrii (wicemistrz Europy pokazuje techniki walki) i przy okazji QUIZ o AUSTRII

 

T U R Y S T Y K A

OD  GÓR  PO  MORZE

              

 

MORZE  BAŁTYCKIE  -  ŁEBA

 

  

 

 

TATRY   POLSKIE  I  SŁOWACKIE

  

 

 

PARYŻ – PARIS

 

 

 

 

BUŁGARIA - BULGARIEN

 

 

SZKOLNY KONKRET:

Imprezy klasowe i szkolne, wycieczki, występy, fotografie …

 

 

 

Warszawa